Składanie podań studenckich drogą elektroniczną

Od 24.02.2022 studenci Wydziału Neofilologii będą musieli składać podania studenckie drogą elektroniczną przez USOSweb.Szczegółowe instrukcje znajdują się w Informatorze dla studentów.

Następujące podania zostały przeniesione do USOS:

Wniosek o indywidualną organizację studiów
Wniosek o realizację przedmiotów z roku bieżącego na roku wyższym
Wniosek o powtórzenie przedmiotu niezaliczonego bez kontynuowania studiów na roku wyższym
Wniosek o powtórzenie przedmiotu niezaliczonego z jednoczesnym kontynuowaniem studiów na roku wyższym
Wniosek o przedłużenie sesji
Wniosek o urlop długoterminowy
Wniosek o urlop krótkoterminowy
Wniosek o wznowienie studiów
Wniosek o zmianę kierunku / specjalności studiów
LLP/Erasmus – Wniosek o indywidualną organizację studiów
Wniosek ogólny