Rekrutacja 2022

Poznaj nas bliżej, dowiedz się więcej!

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

Studia drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

check
W roku akademickim 2022/23 planowane są następujące języki na kierunku 
etnolingwistyka studia niestacjonarne

I stopnia:
Język obowiązkowy: angielski (kontynuacja)
Języki do wyboru: szwedzki, francuski
II stopnia:
Język obowiązkowy: angielski (kontynuacja)
Języki do wyboru: szwedzki (kontynuacja), hiszpański (od podstaw)
Uwaga: kandydaci podczas rekrutacji deklarują preferowany język

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie zapisów:2022-06-01
Zamknięcie zapisów: 2022-09-13, II° 2022-09-22
Ostateczny termin opłacenia zapisu: 2022-09-13, II° 2022-09-22
Data ogłoszenia wyników: 2022-09-14, II° 2022-09-26
Terminy składania dokumentów: od 2022-09-14 do 2022-09-18
II° od 2022-09-01 do 2022-09-23