Wzory podań do pobrania

Umowa o finansowanie studiów niestacjonarnych na UAM
Indywidualny tok studiów
IOS – warunki indywidualnego zaliczenia przedmiotów
Karta ekwiwalencji dla stypendystów
Karta ekwiwalencji przedmiotu
Oświadczenie dla studentów z Ukrainy
Oświadczenie LPP Erasmus
Upoważnienie do odbioru dokumentów (podpis dokumentu może się odbyć tylko w obecności pracownika Dziekanatu)
Wniosek dla studentów z Ukrainy
Wniosek o przeniesienie z innej uczelni
Wniosek o rezygnację ze studiów i oświadczenie
Wniosek o uwzględnienie zaliczenia przedmiotu odbytego w ramach studiów na innym kierunku
Wniosek o wydanie duplikatu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej
Wniosek o wznowienie studiów
Wniosek o zwolnienie z opłat za studia wraz z załącznikiem
Załącznik do wniosku o zmianę specjalności, kierunku, trybu studiów
Zgłoszenie wyjazdu studenta za granicę
Prośba o zawieszenie opłat za studia podczas wyjazdu na wymianę bilateralną (do Korei) – wzór dokumentu.

Instrukcje

Instrukcja obsługi podań studenckich
Karta obiegowa (obiegówka) – instrukcja

Przydatne linki

Praktyki studenckie
Regulamin studiów
Studenci z niepełnosprawnościami
Parlament Samorządu Studentów UAM
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM
Biuro Karier UAM