Drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania: 2 lata

Język zajęć: polski

Tytuł zawodowy: magister

Profil kształcenia: ogólnoakademicki