Zarządzenie Rektora UAM w sprawie organizacji kształcenia w okresie od 21.01.2022 do 23.02.2022

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2022 roku, z tym że kształcenie na studiach niestacjonarnych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu począwszy od dnia 21 stycznia 2022 roku.