Zapisz się!

Etnolingwistyka drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania: 2 lata

Język zajęć: polski

Tytuł zawodowy: magister

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Opłata za studia: wysokość opłaty semestralnej wynosi: 2 400,00 zł (opłata może być wnoszona w 4 ratach po 600,00 zł).

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie zapisów:2023-06-01
Zamknięcie zapisów:2023-09-20
Ostateczny termin opłacenia zapisu:2023-09-20
Ostateczny termin załączenia dokumentów uzyskanych za granicą:2023-09-20
Terminy składania dokumentów:od 2023-09-01 do 2023-09-22
Data ogłoszenia wyników:2023-09-25
Limit miejsc:25
https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/etnolingwistyka,512