• Język angielski
  • Drugi język kierunku
  • Antropologia kulturowa
  • Realioznawstwo obszaru drugiego języka kierunku
  • Komunikacja międzykulturowa
  • Pisanie akademickie
  • Kultura obszaru drugiego języka kierunku