Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

I ROK

Lp.Nazwa przedmiotupisemnyustny
1.Język angielski (grupa francuska)12.05.24*/26.05.2426.05.24
Język angielski (grupa szwedzka)12.05.24*/26.05.2426.05.24
2.Język francuski25.05.2408.06.24
3.Język szwedzki25.05.2425.05.24
4.Antropologia kulturowa22.06.24 
*język angielski –12.05.2025 – I część egzaminu pisemnego– wypracowanie: list/esej

II ROK

Lp.Nazwa przedmiotupisemnyustny
1.Język angielski26.05.2412.05.24
2.Język francuski25.05.2408.06.24
3.Język szwedzki6.07.2422.06.24
4.Realioznawstwo obszaru drugiego języka (język francuski)22.06.24/ 6.07.24 
5.Realioznawstwo obszaru drugiego języka (język szwedzki)6.07.24 
6.Komunikacja międzykulturowa22.06.24 

III ROK

Lp.Nazwa przedmiotupisemnyustny
1.Język angielski25.05.2425.05.24
2.Język hiszpański9.06.249.06.24
3.Język koreański8.06.248.06.24
4.Historia i kultura obszaru drugiego języka kierunku(język koreański)11.05.24 
5.Historia i kultura obszaru drugiego języka kierunku(język hiszpański)22.06.24 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

I ROK

Lp.Nazwa przedmiotupisemnyustny
1.Język angielski11.05.2425.05.24
2.Język hiszpański23.06.2423.06.24
3.Język szwedzki22.06.2422.06.24
4.Język angielski specjalistyczny08.06.24 
5.Wykład monograficzny9.06.24 

II Rok

Lp.Nazwa przedmiotupisemnyustny
1.Język angielski11.05.2411.05.24
2.Język hiszpański22.06.2422.06.24