Spotkanie informacyjne 1 rok etnolingwistyka studia magisterskie zaoczne

20.10.21 o godz. 19.00 w aplikacji  Microsoft Teams odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów 1 roku studiów magisterskich etnolingwistyki zaocznej. 

Link do spotkania: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3apYedF0CgQXV1nY3L5FO5xBJIbz-UT0Fh6U1c2QviuUY1%40thread.tacv2/1634390728047?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2226fe9688-9612-4bab-835f-331a76592b1f%22%7d