Spotkanie informacyjne 1 rok etnolingwistyka studia licencjackie zaoczne

03.10.23 o godz. 18.00 w aplikacji Microsoft Teams odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów 1 roku etnolingwistyki zaocznej studia I stopnia

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a74puGcytIrH-8Z3KnUnUOQqUSraaJV3NsOcqQYVVqO81%40thread.tacv2/1695802905816?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2226fe9688-9612-4bab-835f-331a76592b1f%22%7d