Rejestracja do grup zajęciowych w systemie USOS

Od 14.10.22 do 28.10.22 otwarta zostanie rejestracja do grup zajęciowych w systemie USOS dla studentów 2,3 roku etnolingwistyki studiów licencjackich oraz 2 roku studiów magisterskich. Studenci 1 roku etnolingwistyki studiów licencjackich oraz 1 roku etnolingwistyki studiów magisterskich zostaną zapisani automatycznie.