account_box

Kierownik studiów niestacjonarnych

mgr Hanna Ciszek
e-mail: hanna.ciszek@amu.edu.pl
Dyżury: godz. 9.00-11.00 soboty zjazdowe
 Podczas trwania nauczania zdalnego dyżury odbywają  się w aplikacji Ms Teams.


laptop_chromebook

Informatyk (USOS)

Wojciech Grzegółka
e-mail: wojgrz1@amu.edu.pl
tel. +48 (61) 829-36-64