• Biegła znajomość dwóch języków obcych
  • Znajomość kultury danego obszaru językowego
  • Umiejętność współpracy w środowisku międzynarodowym
  • Krytyczna analiza i ocena danego problemu
  • Tłumaczenia tekstów specjalistycznych