• Język obowiązkowy: angielski (kontynuacja)
  • Języki do wyboru: hiszpański (od podstaw)

Uwaga: kandydaci podczas rekrutacji deklarują preferowany język.