• Język obowiązkowy: angielski (kontynuacja)
  • Języki do wyboru: arabski (od podstaw), francuski (od podstaw), hiszpański (od podstaw)

Uwaga: kandydaci podczas rekrutacji deklarują preferowany język.