INFORMACJA  DLA  STUDENTÓW  I  ROKU – studia niestacjonarne i wieczorowe

Władze dziekańskie: Prodziekan ds. studenckich

Prof. UAM dr hab. Andrzej Narloch, mail: endrisz@amu.edu.pl

dyżur:   

wtorek:  9.00 -10.00

Piątek:   10.00–11.00

Sobota:  harmonogram na stronie dziekanatu

Pokój 101B Collegium Novum

Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

Godziny otwarcia dziekanatu dla studentów – pokój 122B, tel. 061 829 3694

Poniedziałek   10.00 – 14.00

Wtorek            10.00 – 14.00

Środa               10.00 – 14.00

Czwartek        NIECZYNNE

Piątek              8.15 – 12.15

Sobota *         8.00 – 13.00 (według harmonogramu otwarcia dziekanatu – informacja na stronie dziekanatu )

*wyłącznie dla studentów studiów niestacjonarnych

W miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień dziekanat w soboty jest zamknięty!!!

Pracownicy:

mgr Justyna Lamprecht, e-mail: niestacjonarneNEO@amu.edu.pl

  1. Wszelkie pisma składane do Pana Prodziekana w pierwszej kolejności powinny zostać zaopiniowane przez Pełnomocnika Dziekana ds. studenckich/kierownika Instytutu,
  2. Na domowej stronie Wydziału Neofilologii: neo.amu.edu.pl w zakładce „dla studenta”  znajdują się:
  • informacje ogólne,
  • dokumenty do pobrania (wzory pism i wniosków),
  • USOS – pomoc
  1. Informacje dotyczące dyżurów wykładowców możecie Państwo uzyskać w swoich instytutach (sekretariatach),
  2. Wszelkie sprawy związane z rejestracją na przedmioty proszę wyjaśniać z ADMINISTRATOREM INDEKSU ELEKTRONICZNEGO, W PONIŻSZYM LINKU ZNAJDZIECIE Państwo odpowiednie nazwisko:

http://wn.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/usos-pomoc/administratorzy-programow-studiow

OPŁATY I TERMINY WPŁAT ZA STUDIA NIESTACJONARNE ZAOCZNE I NIESTACJONARNE WIECZOROWE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA SWOICH  KONTACH USOSweb  (płatności – płatności FK)

Student zobowiązany jest do korzystania z poczty e-mail do oficjalnych kontaktów wewnątrzuczelnianych (regulaminu studiów UAM)