Etnolingwistyka to kierunek studiów, na którym nauczamy dwóch języków obcych: język angielski od poziomu szkoły średniej i drugi język nauczany od podstaw oraz elementy kultury narodów, które się tymi językami posługują.  Oferta drugiego języka kierunku (hiszpański, francuski, szwedzki, arabski, koreański, rosyjski) zmienia się co roku. Studia niestacjonarne skierowane są  do kandydatów, którzy łącza naukę z innymi obowiązkami. Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele co dwa tygodnie od października do czerwca. Studia umożliwiają zdobycie wykształcenia na poziomie adekwatnym do poziomu studiów dziennych.

Wybrane przedmioty

 • Język angielski
 • Drugi język kierunku
 • Antropologia kulturowa
 • Realioznawstwo obszaru drugiego języka kierunku
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Pisanie akademickie
 • Kultura obszaru drugiego języka kierunku

Kompetencje absolwenta

 • Biegła znajomość dwóch języków obcych
 • Znajomość kultury danego obszaru językowego
 • Umiejętność współpracy w środowisku międzynarodowym
 • Krytyczna analiza i ocena danego problemu
 • Tłumaczenia tekstów specjalistycznych

Perspektywy zawodowe

 • Praca w międzynarodowej korporacji
 • Praca w biurze tłumaczeń
 • Praca w instytucjach międzynarodowych
 • Dziennikarstwo
 • Ośrodki kultury i handlu

 Co odróżnia ETNOLINGWISTYKĘ od innych kierunków filologicznych?

Różne języki

Studenci uczą się co najmniej dwóch języków obcych:

 1. języka standardowego, którego uczyli się na poziomie szkoły średniej (angielski)
 2. drugiego języka (oferta językowa zmienia się co roku)

Ogólna wiedza o językach i kulturze

Studenci nabywają wiedzę teoretyczną na temat funkcjonowania wielu języków i powiązanych z nimi kultur.

Dyplom licencjata

Studenci pod kierownictwem doświadczonych wykładowców akademickich piszą pracę licencjacką, której obrona kończy się otrzymanie dyplomu.

Praca po studiach

Absolwenci ETNOLINGWISTYKI znają co najmniej dwa języki obce. Nabyte umiejętności wykorzystują w wielu obszarach. Pracują w przedsiębiorstwach międzynarodowych, dyplomacji, znajdują ciekawą pracę zarówno w Polsce jak i za granicą.