Studenci uczą się co najmniej dwóch języków obcych:

  • języka standardowego, którego uczyli się na poziomie szkoły średniej (angielski),
  • drugiego języka (oferta językowa zmienia się co roku).

Ogólna wiedza o językach i kulturze:

  • Studenci nabywają wiedzę teoretyczną na temat funkcjonowania wielu języków i powiązanych z nimi kultur

Dyplom licencjata lub magistra:

  • Studenci pod kierownictwem doświadczonych wykładowców akademickich piszą pracę licencjacką lub magisterską, której obrona kończy się otrzymanie dyplomu.

Praca po studiach:

  • Absolwenci ETNOLINGWISTYKI znają co najmniej dwa języki obce. Nabyte umiejętności wykorzystują w wielu obszarach. Pracują w przedsiębiorstwach międzynarodowych, dyplomacji, znajdują ciekawą pracę zarówno w Polsce jak i za granicą