Aktualności

Zmiany w planie – zajęcia w trybie zdalnym

Za zgodą władz uczelni część zajęć na studiach zaocznych etnolingwistyki zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym w aplikacji MsTeams. Zmiany zostały uwzględnione w terminach zjazdów oraz w planie.

Spotkanie informacyjne 1 rok etnolingwistyka studia magisterskie zaoczne 

14.10.22 o godz. 20.00 w aplikacji  Microsoft Teams odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów 1 roku etnolingwistyki zaocznej studia II stopnia  Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aMANyrHfZf0jaf-1fFPEKF_ODtzMiaugY4__DNIdDdAY1%40thread.tacv2/1665392988241?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2226fe9688-9612-4bab-835f-331a76592b1f%22%7d Jak uczestniczyć w zajęciach w MS Teams?

Spotkanie informacyjne 1 rok etnolingwistyka studia licencjackie zaoczne 

13.10.22 o godz. 20.00 w aplikacji  Microsoft Teams odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów 1 roku etnolingwistyki zaocznej studia I stopnia Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aJerquLLTnXvfSq46kkMjytiTs5FtaC4f7Wdwww3Mo4U1%40thread.tacv2/1665393120827?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2226fe9688-9612-4bab-835f-331a76592b1f%22%7d Jak uczestniczyć w zajęciach w MS …

Drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

Poziom studiów: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 2 lata Język zajęć: polski Tytuł zawodowy: magister Profil kształcenia: ogólnoakademicki

1 czerwca startuje rekrutacja na studia

1 czerwca startuje rekrutacja na studia! Gorąco polecamy zaznaczyć ten dzień w kalendarzu. Zwłaszcza kandydatkom i kandydatom, którzy już zdecydowali się na studia oferowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w …

Rekrutacja 2022

Poznaj nas bliżej, dowiedz się więcej! Studia pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne) Studia drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne) Harmonogram rekrutacji Rozpoczęcie zapisów: 2022-06-01 Zamknięcie zapisów: I° 2022-09-13, II° 2022-09-22 Ostateczny termin opłacenia …

Składanie podań studenckich drogą elektroniczną

Od 24.02.2022 studenci Wydziału Neofilologii będą musieli składać podania studenckie drogą elektroniczną przez USOSweb.Szczegółowe instrukcje znajdują się w Informatorze dla studentów. Następujące podania zostały przeniesione do USOS: Wniosek o indywidualną organizację …